Wonen Krant
Image default
Woning huren

Huurrecht Advocaten Amsterdam vergelijken?

Huurrecht Advocaten Amsterdam

Heeft u een huurrecht advocaat nodig die werkzaam is in Amsterdam of omstreken? Dan heeft Advocatenkantoren.nl een overzicht voor u met huurrecht advocaten die u bij kunnen staan bij alle juridische kwesties van verhuur en huur. Bijna iedereen krijgt wel eens te maken met het huurrecht. Dit kan zijn met een huurgeschil tussen een huurder en verhuurder, juridisch advies voor een huurovereenkomst of huurprijswijzigingen. De huurrecht advocaten in Amsterdam van Advocatenkantoren.nl zijn gespecialiseerd in het huurrecht en beschikken zodoende over ruime ervaring en deskundige kennis. De huurrecht advocaten zijn daarnaast altijd op de hoogte van de huidige wetgeving en actuele jurisprudentie.

Wat valt er allemaal onder het huurrecht?

Het huurrecht is onder te verdelen in drie afzonderlijke onderdelen die ieder hun eigen wettelijke regelgeving kennen. In alle kwesties rondom huur en verhuur treden de huurrecht advocaten van Advocatenkantoren.nl graag op, zowel voor de hurende als de verhurende partij. U kunt hierbij denken aan ontruiming, ontruimingsbescherming, problemen bij huurachterstand, ontbinding of opstellen van een huurovereenkomst, gebreken aan het gehuurde, geschillen met de huurcommissie, geschillen gerelateerd aan de VvE, dringend eigen gebruik, achterstallig onderhoud, renovatie van het gehuurde en huurprijswijzigingen. 

  • huur van woonruimte
    Veel particulieren en ondernemers verhuren woningen. Het is hierbij van belang om vooraf juridisch advies in te winnen van een huurrecht advocaat, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Huurders genieten namelijk meestal van vergaande huurbescherming.

  • huur van bedrijfsruimte
    Dit betreft onroerende zaken (zoals winkels) die voor het publiek toegankelijk zijn. Dit onderdeel wordt ook wel aangegeven als detailhandelsbedrijfsruimte of middenstandsbedrijfsruimte.

  • huur van overige bedrijfsruimten
    Het betreffen bedrijfsmatige onroerende zaken die niet als middenstandsbedrijfsruimte worden gekwalificeerd zoals kantoorruimte, showrooms en industriefuncties.

Huurrecht regelgeving en wetsartikelen

Het dwingend recht is van toepassing op het grootste gedeelte van het huurrecht. Dit wil zeggen dat door beide partijen niet van de wettelijke regelgeving mag worden afgeweken. Daarnaast is er wettelijke regelgeving waarbij wel mag worden afgeweken in goed onderling overleg tussen beide partijen.

Met betrekking tot de wettelijke bepalingen waarvan wel kan worden afgeweken, is het van belang een zo gunstig mogelijke contractuele afspraak te bewerkstelligen. Bent u op zoek naar een huurrecht advocaat Amsterdam of omstreken? De huurrecht advocaten die zijn aangesloten bij Advocatenkantoren.nl kunnen u juridisch adviseren en bijstaan bij procedures.